Om Visby vokalensemble

Om kören

Visby vokalensemble är en blandad kör och består av ett 30-tal erfarna korister i olika åldrar. Vårt mål är att ge en musikaliskt helgjuten upplevelse samt att våra framträdanden ska vara varierade i form och sceniskt uttryck.

Visby vokalensemble bildades 1983 och hade sin första konsert 1984. Sedan dess har kören framträtt främst för vår och julkonserter men även vid andra tillfällen, några av dessa är. Kajinvigningen, lucköppning inför jul, bröllop,  tryffelceremonin och många fler. 

Repertoaren har sedan starten varit både bred och blandad med såväl profan som sakral, medeltida som nyskriven musik. Vi har länge haft ett samarbete med Tonsättarskolan i Visby och sjöng de två vinnande kompositionerna i den Nordisk-baltiska körfestivalen 1997 och 2014 utsågs Visby Vokalensemble till ”årets kör 2013” av Gotlands körförbund.

I kören finns också mindre ensembler och solister. Det gör att vi i alla sammanhang kan presentera ett rikt och varierat program.

Visby vokalensemble har samarbete med studieförbundet Sensus

Avslutning i Gamelgarn kyrka 2022

Vår värdegrund

Visby Vokalensemble arbetar aktivt med social hållbarhet. När vi mår bra uppstår harmoni och dynamik i sången och vi som kör får göra det vi helst vill – sjunga och sprida glädje tillsammans!

I Visby vokalensemble tar vi vara på varandra och arbetar för acceptans av, med och för varandras olikheter.

Vi arbetar för ett öppet, respektfullt och tillåtande samtalsklimat. Visst har vi olika syn på saker som rör kören och musicerandet men våra dirigenter som har varit och är lyhörda för dissonans leder oss till ljuvliga kompromisser.

Vi har hög integritet och anser att respekt för andra börjar med att respektera sig själv och utifrån det bidrar vi alla till körens helhet. Som en del i vårt arbete med värdegrund har kören minst en gång per år en kördag där vi jobbar med våra röster, sjunger, samtalar, genomför övningar för att stärka vårt samarbete och såklart ha det bra tillsammans.

Vad är en vokalensemble

En vokalensemble är en större vokalgrupp, i en vokalgrupp är det endast tillåtet med en till två personer per stämma till skillnad från en vokalensemble där antalet varierar uppåt.

Vokaler flyter genom melodier och tar ibland avstamp i en takt med en konsonant. En konsonant kan komma i synkoper med olika taktvärden och slås an vid olika tillfällen av olika stämmor. Den sista tonen i ett stycke ska alltid höras som en, vilket är speciellt svårt om det är en konsonant. (S eller SSSS). Med stöd av text, noter/stämma och takt formar vår musikaliske ledaren/dirigent musik av sångarnas röster på samma sätt som ett instrument för en musiker. Dirigenten styr upp och samlar allas stämmor till ljuva toner som ni i publiken får avnjuta.