Dirigent Sarah Carlsson

Sarahs egna ord

Sarah Carlsson är orkester-och kördirigent här på Gotland. Hon dirigerar Visby Vokalensemble och Gotlands musikkår . Tidigare har Sarah även dirigerat Gotlands Sinfonietta och flertalet körer i Visby. Sarah arbetar som pedagog på kulturskolan på Gotland och undervisar i dirigering,
sång, violin, viola och ensembler. Hon har studerat dirigering för Karin Eklundh, Helena Söderman Bohlin, Jerker Johansson, Stefan Parkman, Jan Risberg, Finn Rosengren och Emil Björklund.
Sarah är invald i Föreningen KUPP! (Kvinnor Upp På Pulten) och i Svenska DirigentFöreningen (SDF) Hon har mottagit pris för sitt förnyelsearbete med Gotlands Sinfonietta och stipendier bland annat från Stiftelsen 25 Juli 1988, Gålöstiftelsen och Fruntimmerssamfundet i Visby.

Vill du veta mer om Sarah? Klicka här!